Vannkjøler

Produkter > Vannblander > Langheinz L320 Vannkjøler

Langheinz L320 vannkjøler

Langheinz er en tysk leverandør på vannblandere og vannkjølere. Vannkjølere leveres fra en kapasitet på 90 til 400 liter i timen. Langheinz sine vannkjølere er meget hygeniske, i og med deres lukkede system for å produsere kaldt vann. Her går rørvannet i et kobberrør som ligger i et vannbad som holder en temperatur litt over fryspunktet. Dette gjør at man aldri vil ha ulumskheter i vannet sitt.

Langheinz L320 Vannkjøler, har en kapasitet på 100 liter kaldt vann pr/batch med maks 650 liter pr/t. Ved en rørvannstemperatur på +17,5°C  på kaldtvannet, vil man kunne produsere en vanntemperatur på +2,5°C gjennom vannkjøleren.