Leie av maskiner

Invester og spar din kapital

Unibak viderefører sitt konsept hvor standardmaskiner i vår portefølje kan leies. Avtale om leie kan inngås med vår selger på stedet. Vi har online tilkobling med vår samarbeidspartner DNB, der vi kjører kredittsjekk med en gang. Avtaler signeres med Bank-id av den som er registrert med prokura i firmaet. Det å investere har vært, og vil alltid være en forutsetning for å overleve i konkurransepreget marked. Nå er det enklere enn noen gang.

Hva er leie?

Leie betyr at DNB Finans kjøper og eier utstyret bedriften din trenger og leier det til deg mot en avtale månedsleie over et avtalt tidsrom. Utgifter på din investering følger dine inntekter, som gir god likviditetsstyring og du kan konsentrere deg om din kjernevirksomhet.

«Du skal eie det som stiger i verdi, alt annet skal du leie» – John D. Rockefeller

Standard gebyrer tilkommer.  Det tas forbehold om kredittgodkjenning.

Noen fordeler ved leiekjøp

  • Inntil 100% finansiering
  • Binder ikke driftskapital
  • Forenklet økonomistyring
  • Forutsigbare kostnader
  • Enklere budsjettering
  • Føres som driftskostnad i regnskapet
  • Belaster ikke øvrige pantesikkerheter
  • Enkelt å bytte til nytt utstyr eller supplere med tilleggsutstyr

Leie er enkelt, fleksibelt og økonomisk gunstig!

Vår samarbeidspartner på leieavtaler: