Melavsug

Produkter > Nederman filterbox m/arm

Nederman filterboks

Med 70 års ledende ekspertise i et bredt spekter av bransjer ved Nederman hva som kreves for å oppfylle gjeldende krav og sikre et rent og trygt arbeidsmiljø. De tilbyr luftrenseløsninger som oppfyller høye forventninger og skiftende behov og hjelper deg med å maksimere produksjonseffektiviteten, forbedre arbeidsmiljøet og redusere miljøbelastningen.

Filterboks og armer fra Nederman finnes i mange bakerier. Noen har blitt pålagt  å gjøre det, mens andre er føre-var. Vi mener uansett at dette er et godt tiltak for arbeidsmiljøet. Hvor mange armer, og hvilken modell man skal velge, er helt forskjellig fra bakeri til bakeri. Våre selgere har god kunnskap for å komme med forslag til løsning.