COPRO VA

Wachtel leverer standardskap for 1 til 12 traller. Disse er tilpasset de norske platestørrelsene og de europeiske platestørrelsene. Det finnes i alt 13 forskjellige standard skapstørrelser. Dersom man ønsker å bygge større, eller kombinere med fryserom, kjølerom, sjokkfrys, recovery etc, har Wachtel ingeniører som kan designe skapet akkurat som du ønsker. For å se noen eksempler, trykk på knappene for kundetilpassede skap. Knappene under standardskap, viser tegninger for standardskap.

Standardskap

Eksempler på kundetilpassede skap