Raskeskap

Produkter > Raskeskap

Wachtel COPRO VA – 1 trallebredde

Wachtel COPRO VA – 2 trallebredder

Wachtel COPRO VA – 3 trallebredder

Utover disse standardstørrelsene, lager Wachtel selvsagt skap på mål. Det kan være spesielle bredder eller dybder. Wachtel kan også lage kombinasjoner med f.eks raskeskap, kjølerom, sjokkfrys og lagringsfrys. Eller om du skulle ha andre behov. Ta kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg med å finne en løsning i forhold til dine lokaler og behov.