Brødskjærer

Produkter > Brødskjærer > Treif Diskus SB

Treif Diskus SB brødskjærer

Treif brødskjærere bygger på et annet prinsipp enn de vanlige brødskjærere med mange kniver. Her er det et sirkelblad som sørger for å skære brødet. Treif har forskjellige modeller, der man får forskjellige funksjoner. Fra den enkle modellen med 3 forhåndsinstilte tykkelser, via butikkmodellen og opp til Toppmodellen der man bl.a. kan bestemme tykkelsen fra 4 – 24 mm.

Treif Diskus SB er en enklere modell enn Primus og og Smart. Diskus SB har tre ferdigprogrammerte tykkelser. De velges ved å trykke på en av de tre knappene som er på maskinen. Standard fra fabrikk er 8, 10 og 12 mm tykkelse på knappene. Men dette kan man bestemme selv når man bestiller maskinen. Maskinen er helt oljefri, og bytte av skjæreblad, gjøres med å løsne en senterbolt.